Dekkhotel

Vi har dekkhotell hos oss. Her skifter, vasker og lagrer vi dine dekk i varme og tørre lokaler.
Du bestiller dekkskiftet når det passer deg, slik at det blir enkelt for deg og din hverdag.

 

Priser pr. 01.04.2022:
14-17 Tommer: 990,- pr. sesong
18-19 Tommer: 1190,. pr. sesong
20-35 Tommer: 1490,- pr. sesong