Forsikring

Betingelser KIA spesial

Tilbud til Starbilkunder

Gjelder for biler inntil 8 år, under 3,5 tonn

Langtidsutleie / leasing med samme bruker i mer enn 12 mnd, kan benytte avtalen.
Tilbudet gjelder ikke drosje, ambulanse, utleiebil, budbil eller til trafikkskole.

Bilens alder:
Under 8år

I 2013 kan biler førstegangs registrert etter 1.1.2006 få KIA spesial.

I 2014 kan biler førstegangsregistrert etter 1.1.2007 få KIA speial

Kundens alder:
Ingen aldersgrensing. Forsikringen gjelder for eiere og førere over 18 år.
Totalskadedekning:
Bil inntil 3 år: Fabrikkny bil ved skade over 60% av nyanskaffelsesverdi. (Uansett kjørt distanse).

Bil over 3 år: Ved skade over 60% av gjenanskaffelsesverdi utbetales gjenanskaffelsesverdi + 15%. (Disse erstatningsreglene ved totalskade gjelder ikke leasing/langtidsleie.)

Motor- og girforsikring:
Dekker skader som hindrer fortsatt fremdrift.
Utvidet leiebildekning:
Leiebil så lenge du er uten bil etter en skade.
Egne regler ved tyveri og kondemnasjon.
Årspremie:
Premien påvirkes av bonus og årlig kjørelengde.
Egenandel:
Kr 4.000
Panthavertillegg:
Kr 95 per år ved lån, kr 200 per år ved leasing er ikke inkludert i prisene.
Generelle bestemmelser:
Forsikringen teller som en del av et eventuelt totalkundeforhold gis ikke ytterligere rabatt på denne premien.

Kunder med malus (negativ bonus) kan ikke tegne forsikringen.

Spørsmål vedrørende pris, vilkår og bonus.

Kontakt oss på telefon: 35 90 05 90

Folkebadet.no